Đóng
16Tháng 3
IMG_20170329_160938

Dịch vụ kho bãi

Logistics là công ty cung cấp dịch vụ kho bãi chất lượng cao, dịch vụ tốt. Mục tiêu mà Logistics nhắm tới là trở thành một công ty cung cấp dịch vụ kho bãi hàng đầu Việt Nam. Các địa […]

Quản Trị Kho bãi

16Tháng 3
IMG_20170329_161000

Đường bộ

Vận tải đường bộ là phương thức vận chuyển hàng hóa bằng các phương tiện di chuyển trên bộ như ô tô,  xe tải, xe container, rơ moóc, sơ mi rơ moóc kéo theo ô tô… Vận tải bằng đường […]

Quản Trị Đường bộ